نویسنده = شکاری، روشنعلی
تعداد مقالات: 5
1. بررسی روایات وارده در محرومیت زوجه از برخی ماترک

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 73-92

10.22059/jlq.2013.35281

روشنعلی شکاری؛ ابراهیم فولادی سوادکوهی


2. اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 167-185

10.22059/jlq.2012.29895

روشنعلی شکاری؛ زهره افشار قوچانی


3. طلاق زوجه غائب مفقودالاثر و آثار آن

دوره 41، شماره 1، بهار 1390، صفحه 241-258

روشنعلی شکاری؛ اسماعیل کریمیان


4. استصحاب و اصاله اللزوم

دوره 39، شماره 1، بهار 1388

روشنعلی شکاری


5. مشروعیت عزل دین و آثار آن

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

روشنعلی شکاری