نویسنده = حسینی، سید محمد
تعداد مقالات: 6
1. بررسی نظریه برچسب زنی با نگاه به منابع اسلامی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 117-136

10.22059/jlq.2013.31997

سید محمد حسینی؛ نفیسه متولی زاده نائینی


3. تأثیر خویشاوندی در جرم زنا

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 101-119

سید محمد حسینی؛ علی مراد حیدری