نویسنده = صفری، محسن
تعداد مقالات: 5
1. مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 247-266

محسن صفری؛ حسن پاک طینت


2. بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محسن صفری؛ شهاب مشهدیان


3. توابع مورد معامله و اثر فقدان آن

دوره 39، شماره 4، زمستان 1388

محسن صفری؛ محمد عبد الصالح شاهنوش فروشانی