نویسنده = کتایون کاردان
تعداد مقالات: 2
1. کنوانسیون رتردام (2)

دوره 43، شماره 2، تابستان 1392، صفحه 171-190

10.22059/jlq.2013.35276

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


2. کنوانسیون رتردام (1)

دوره 42، شماره 1، بهار 1391، صفحه 255-275

10.22059/jlq.2012.29825

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان