نویسنده = قلی زاده، احد
تعداد مقالات: 8
1. تحلیل حقوقی جلب ثالث به‌عنوان تنها دعوای پیرو

دوره 50، شماره 2، تابستان 1399، صفحه 339-358

10.22059/jlq.2020.281701.1007217

احد قلی زاده منقوطای