نویسنده = طباطبائی نژاد، سید محمد
تعداد مقالات: 8
1. تعامل حقوق عمومی و خصوصی در مورد مسئولیت مدنی

دوره 49، شماره 4، زمستان 1398، صفحه 697-716

10.22059/jlq.2020.255883.1007031

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود کاظمی


2. اطلاعیۀ آمادگی و دعاوی دموراژ ناشی از آن: بررسی دکترین‌ها و رویۀ قضایی

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 549-565

10.22059/jlq.2018.244011.1006949

سید محمد طباطبائی نژاد؛ مصطفی مداحی نسب


3. گزینش میان ملاک‌های تقنینی تنظیم رفتار

دوره 47، شماره 3، پاییز 1396، صفحه 471-489

10.22059/jlq.2017.63143

سید محمد طباطبائی نژاد


4. عدم تقارن اطلاعات درحقوق بانکی (مطالعۀ موردی: قراردادهای تسهیلات سندیکایی)

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 49-64

10.22059/jlq.2017.61321

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمود باقری؛ هدایت فرخانی


6. مقایسه نظام مسئولیت انتظامی و نظام مسئولیت مدنی از منظر اهداف عالی نظام مسئولیت

دوره 46، شماره 1، بهار 1395، صفحه 83-96

10.22059/jlq.2016.57525

سید محمد طباطبائی نژاد؛ محمد حسن صادقی مقدم


7. کاستی های نظام ورشکستگی بانک ها در ایران

دوره 45، شماره 1، بهار 1394، صفحه 113-126

10.22059/jlq.2015.54035

سید محمد طباطبائی نژاد


8. قانون حاکم بر مسئولیت مدنی ناشی از خسارت‌های زیست‌محیطی

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 461-475

10.22059/jlq.2014.52536

سیّد فضل الله موسوی؛ سید محمد طباطبائی نژاد