کلیدواژه‌ها = پیشگیری از جرم
تعداد مقالات: 2
1. فرایند پیشگیری از جرم

دوره 40، شماره 1، بهار 1389

غلامرضا محمد نسل


2. اصول و مبانی نظریة فرصت جرم

دوره 37، شماره 3، پاییز 1386

غلامرضا محمدنسل