کلیدواژه‌ها = داوری
تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 269-287

10.22059/jlq.2017.62614

مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان


کنوانسیون رتردام (2)

دوره 43، شماره 2، شهریور 1392، صفحه 171-190

10.22059/jlq.2013.35276

علیرضا محمد زاده وادقانی؛ کتایون کاردان


استفادة مستقیم از کارشناس در حل و فصل اختلافات

دوره 40، شماره 4، دی 1389، صفحه 173-192

یوسف درویشی هویدا