کلیدواژه‌ها = حق مالکیت
تعداد مقالات: 2
2. دکترین استیفاء حق در نظام حقوق مالکیت فکری

دوره 38، شماره 2، تابستان 1387

سعید حبیبا؛ زهرا شاکری