کلیدواژه‌ها = حقوق بین الملل
کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 97-116

محمود جلالی؛ امیر مقامی


پرتو حقوق بین الملل بر شبیه‌سازی انسان

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

امیر حسین رنجبریان؛ زهرا سیف


چالش‌های حقوق بشری شبیه‌سازی انسان

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

امیر حسین رنجبریان؛ زهرا سیف