کلیدواژه‌ها = کارایی اقتصادی
وضعیت حقوقی انتقال‌گیرنده در اموال مشمول شرط حفظ مالکیت

دوره 45، شماره 2، تیر 1394، صفحه 187-206

10.22059/jlq.2015.54444

مهراب داراب پور؛ محمد داراب پور


مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389

علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی