کلیدواژه‌ها = شناسایی و اجرا
تعداد مقالات: 4
1. تحلیل شناسایی و اجرای آرای خارجی مالکیت فکری در پرتو ماهیت ویژۀ این اموال

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 389-407

10.22059/jlq.2019.260664.1007060

فاطمه السادات ایروانی مهاجری؛ مرتضی نصیری؛ محمود صادقی


2. شناسایی و اجرای آرای خارجی مرتبط با حقوق مالکیت فکری

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 83-101

10.22059/jlq.2017.61324

مصطفی فضائلی؛ مهسا تدین سعدی