کلیدواژه‌ها = مسئولیت قراردادی
تعداد مقالات: 4
3. «مبانی ارادی دعوای شخص ثالث»

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 77-96

حسن بادینی؛ حسن پاک طینت


4. مسئولیت قهری و قراردادی: تفاوتها و کارکردها

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 247-266

محسن صفری؛ حسن پاک طینت