کلیدواژه‌ها = صلح
تحلیل مفهومی داوری بر مبنای انصاف و نهادهای مرتبط

دوره 47، شماره 2، تیر 1396، صفحه 269-287

10.22059/jlq.2017.62614

مرتضی شهبازی نیا؛ فیض الله جعفری؛ فاطمه حمیدیان


اعتبار گزارش اصلاحی

دوره 44، شماره 3، مهر 1393، صفحه 311-326

10.22059/jlq.2014.52528

حمید ابهری؛ حسین کاویار


بررسی معاملات شرکت های لیزینگ در حقوق ایران

دوره 42، شماره 3، مهر 1391، صفحه 1-20

10.22059/jlq.2012.29946

فخرالدین اصغری آقمشهدی؛ حسین کاویار


بررسی ماهیت قرارداد فرانچایز در حقوق ایران

دوره 40، شماره 101، فروردین 1389

محسن صفری؛ شهاب مشهدیان