نویسنده = صادقی، محمود
تعداد مقالات: 2
1. آسیب‌شناسی شرط گام ابتکاری در نظام اختراعات

دوره 43، شماره 1، بهار 1392، صفحه 113-131

10.22059/jlq.2013.35283

محمود صادقی؛ حامد نجفی؛ مهسا مدنی