نویسنده = شکوهی زاده، رضا
تعداد مقالات: 1
1. نگاهی اجمالی به نظریه های ذهنی و عینی در سببیت عقود

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

محمد حسن صادقی مقدم؛ رضا شکوهی زاده