نویسنده = رنانی، محسن
تعداد مقالات: 1
1. مفهوم و آثار اقتصادی حقوق مالکیت: رویکرد نهادگرایی

دوره 40، شماره 101، بهار 1389

علی حسین صمدی؛ محسن رنانی؛ رحیم دلالی اصفهانی