نویسنده = صالحی ذهابی، جمال
تعداد مقالات: 1
1. تازگی، وصف ممتاز هر اختراع

دوره 40، شماره 4، زمستان 1389، صفحه 227-245

جمال صالحی ذهابی