نویسنده = آقایی جنت مکان، حسین
تعداد مقالات: 1
1. دفاعیات در حقوق کیفری بین المللی

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 21-41

حسین آقایی جنت مکان