نویسنده = رضائی، علی
تعداد مقالات: 1
1. نقش نمایندگان الکترونیکی در تشکیل قرارداد

دوره 41، شماره 4، زمستان 1390، صفحه 159-178

ابراهیم رهبری؛ علی رضائی