نویسنده = افشار قوچانی، زهره
تعداد مقالات: 1
1. اثبات حکم شرع با حکم عقل و بررسی مصادیق آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 167-185

10.22059/jlq.2012.29895

روشنعلی شکاری؛ زهره افشار قوچانی