نویسنده = پرتو، حمیدرضا
تعداد مقالات: 1
1. بحثی در عدم مطابقت حقوقی کالا و ضمانت اجراهای آن

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 199-215

10.22059/jlq.2012.29897

ابراهیم عبدی پور؛ حمیدرضا پرتو