نویسنده = محسنی، سعید
تعداد مقالات: 2
1. ضمانت‌اجراهای مدنی حمایت‌کننده از حقوق ادبی و هنری

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 177-196

10.22059/jlq.2013.32000

سید محمد مهدی قبولی درافشان؛ سعید محسنی


2. بررسی فقهی- حقوقی تعهدات ویژه ناشی از قرارداد انتشار

دوره 42، شماره 2، تابستان 1391، صفحه 251-270

10.22059/jlq.2012.29900

سعید محسنی؛ سید محمد مهدی قبولی درافشان