نویسنده = جلالی، محمود
تعداد مقالات: 3
1. کارکرد حقوق بین الملل در فرآیند جهانی شدن حقوق

دوره 41، شماره 3، پاییز 1390، صفحه 97-116

محمود جلالی؛ امیر مقامی