نویسنده = شفیعی علویجه، قاسم
تعداد مقالات: 1
1. نقش خطر در خسارت مشترک دریایی

دوره 42، شماره 4، زمستان 1391، صفحه 137-155

10.22059/jlq.2013.31998

امیر صادقی نشاط؛ قاسم شفیعی علویجه