نویسنده = پارساپور، محمد باقر
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل فقهی و حقوقی صکوک استصناع

دوره 44، شماره 3، پاییز 1393، صفحه 327-344

10.22059/jlq.2014.52529

محمد باقر پارساپور؛ محمد والائی