نویسنده = ساورایی، پرویز
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی قاعدۀ اصل سند در دنیای مجازی

دوره 44، شماره 4، زمستان 1393، صفحه 565-579

10.22059/jlq.2014.53340

پرویز ساورایی