نویسنده = شکوهی زاده، رضا
تعداد مقالات: 3
2. ماهیت حقوقی رابطۀ دادرسی

دوره 48، شماره 1، بهار 1397، صفحه 77-96

10.22059/jlq.2018.228534.1006868

رضا شکوهی زاده