نویسنده = صادقی نشاط، امیر
تعداد مقالات: 4
3. بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 667-682

10.22059/jlq.2017.134471.1006669

امیر صادقی نشاط؛ سیدمرتضی پورمیرغفاری


4. حقوق؛ واقعیت یا اعتبار (ماهیت حقوق)

دوره 47، شماره 1، بهار 1396، صفحه 37-48

10.22059/jlq.2017.61320

امیر صادقی نشاط