نویسنده = افضلی، عبدالواحد
تعداد مقالات: 2
1. تحلیل تطبیقی عقد باطل و فاسد در قانون مدنی ایران و افغانستان

دوره 45، شماره 4، زمستان 1394، صفحه 583-603

10.22059/jlq.2015.55684

مهدی شهابی؛ عبدالواحد افضلی