نویسنده = محمدی، پژمان
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل اقتصادی قاعدۀ تلف مورد معامله پیش از تسلیم

دوره 46، شماره 4، زمستان 1395، صفحه 573-590

10.22059/jlq.2016.60011

پژمان محمدی؛ محبت مظفری