نویسنده = پورمیرغفاری، سیدمرتضی
تعداد مقالات: 1
1. بانکداری بدون ربا و آزادسازی خدمات بانکی در سازمان جهانی تجارت

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 667-682

10.22059/jlq.2017.134471.1006669

امیر صادقی نشاط؛ سیدمرتضی پورمیرغفاری