نویسنده = صمدی، افروز
تعداد مقالات: 2
2. تصفیۀ ویژه

دوره 47، شماره 4، زمستان 1396، صفحه 703-721

10.22059/jlq.2017.222495.1006836

عباس میرشکاری؛ افروز صمدی