نویسنده = پورصادقی، حبیب‌الله
تعداد مقالات: 1
1. دعاوی مرتبط و بررسی شش معیار برای شناخت آن

دوره 49، شماره 1، بهار 1398، صفحه 123-140

10.22059/jlq.2019.240482.1006928

فریدون نهرینی؛ حبیب‌الله پورصادقی؛ حسن محسنی