کلیدواژه‌ها = شبه‌قضایی داور
تعداد مقالات: 1
1. تحلیل حقوقی ماهیت توافقنامۀ داوری با تأکید بر جایگاه حقوقی داور

دوره 48، شماره 3، پاییز 1397، صفحه 413-433

10.22059/jlq.2018.216299.1006795

نجادعلی الماسی؛ فریدون نهرینی؛ رضا مسعودی