نقد و بررسی حکم محرومیت زن از ارث و مهر در فرض ازدواج با مرد بیمار با رویکردی انتقادی به ماده ی 945 قانون مدنی

نویسندگان

دانشگاه تهران

چکیده

طبق نظر مشهور فقیهان امامیه، چنانچه مرد بیمار زنی را به عقد خود درآورد و آنگاه پیش از زفاف از دنیا برود، همسر او از مهر و ارث محروم خواهد ماند. ماده 945 قانون مدنی نیز به تبعیت از نظریه یاد شده شرط زفاف را در بهره‌مندی زن از ارث مرد بیمار معتبر شمرده است. از این رو در این نوشتار سعی شده است ادله ی موافقان حرمان مورد نقد و بررسی قرار گیرد تا از رهگذر تضعیف دلایل ایشان و تقویت ادلّه ی نظریه مخالف ضرورت حذف ماده 945 قانون مدنی آشکار شود و موجبات رفع تصور تبعیض میان حقوق زن و مرد و مخالفت بااصل بیستم قانون اساسی که صراحتاً بر حمایت قانونی برابر از زن و مرد تأکید دارد، فراهم آید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

CRITICIZING AND COMMANDING THE WOMANDEPRIVATION OF INHERITANCE AND DOWER IN ASSUMPTION OF MARRYING A SICK MAN WITH A CRITICAL APPROACH TO THE ARTICLE 945 OF CIVIL LAW

نویسندگان [English]

  • Ahmad Bagheri
  • Shakiba Amirkhany
چکیده [English]

According to the well-known view among the Imami jurists, if a sick man marries a woman and die before Coition ,his wife is deprived of Dower and Inheritance. The article 945 of civil law also mentions Coition as a Condition for the woman to have a share of the sick man's Inheritance. So, in this paper it is tried to criticize the reasons by people who agree with depriving, in order to reveal the necessity of crossing out the article 945 of civil law, by weakening these reasons and supporting the opposite reasons and availing the situation to remove the discrimination between men and women which the article 20 of constitution points to obviously.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Coition
  • Dower
  • Inheritance
  • Inheritance.
  • Sick