اصل استصحاب در فقه و حقوق موضوعه

نویسنده

دانشگاه امام خمینی قزوین

چکیده

در فقه اسلامی بسیاری از احکام شرعی با استفاده از منابع چهارگانه‌ی قرآن، سنت، اجماع و عقل قابل استنباط می باشند. لیکن تعیین تکلیف برای همه موارد خاص و استنباط حکم مشخص آنها چیزی نیست که در آغاز قابل پیش بینی باشد به همین سبب مجتهد با استفاده از اصول عملیه، خلاء قانونی را پرکرده و در جهت کار آمدی علم فقه و پویایی اجتهاد قدم بر می دارد. یکی از آن اصول عملیه، اصل استصحاب است. چنان چه وجود حکم یا موضوعی در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء آن به جهتی در زمان حال مورد تردید قرار گیرد، اگر به اعتبار حالت سابق، حکم بر بقاء حالت سابقه شود می گوییم، وجود حکم یا موضوع استصحاب شده است مثلاً هر گاه ندانیم سربازی که به جبهه جنگ اعزام شده، کشته شده یا همچنان زنده است؟ زنده بودن او را که تا چندی پیش یقین داشتیم،

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

ESTESHAB IN FIQH AND CODIFIED LAW

نویسنده [English]

  • Asadollah Lotfi
چکیده [English]

Some of the jurisprudential reasons which are discussed in the books of principles of jurisprudence are called practical principles (usul-e-'amaliya).. One of the practical principles is the principle of istishab(presuming continuation of the status quo ante).It may happen that those who must apply the justice, while setting disputes or applying civil or criminal statutes , would face with some cases that there are no express for them in the legal systems and codified laws. It is here that those who must apply the rules and judges , with the use of the nature of the laws, judicial precedence and legal doctrines and, in some cases , with respect to practical principles will on the base of them , resolve the problem in question.

کلیدواژه‌ها [English]

  • doubt of fact
  • Doubt of law
  • Encumbrance.
  • Istishab
  • Legal Presumption
  • principle
  • requirement