بررسی احکام زندان متخلفان امور عمومی در قرآن و حدیث

نویسندگان

1 دانشگاه ایلام

2 دانشگاه آزاد ایلام

چکیده

شارع مقدس برای تهذیب نفوس و مصونیت از انحراف برنامه های متنوع و متکثر ارائه کرده است. یکی از این برنامه ها تعیین مجازات- حد و تعزیر- برای متخلفین امور عمومی است. این مقاله ضمن ارائه گزارش جامعی از قرآن کریم و روایات فریقین- شیعه و اهل سنت - درباره حبس والیان و استانداران، پزشکانی که با عنوان جعلی به طبابت می‌پردازند، رابطه بازان، خائنین به بیت المال عمومی، کلاهبرداران، قوّادان و ... به بررسی همه جانبه و مقایسه رویات مزبور درباره ی کم و کیف مجازات حبس پرداخته و دیدگاه علماء و اندیشمندان شیعی و سنی را با یکدیگر مورد سنجش قرار داده و در نهایت با ارائه شواهد و قرائن قرآنی و روایی و فقهی نظریه قابل قبول را به رشته تحریر در آورده است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

AN INVESTIGATION OF THE IMPRISONMENT RULES OF GENERAL AFFAIR VIOLATORS IN HOLY QURAN AND TRADITIONS

نویسندگان [English]

  • S. Morrovat 1
  • A. Zargosh Nasab 2
چکیده [English]

In order to protect individual and society from deviations and indecent activities, there are appropriate penal laws like hadd and ta’ zir in Quran and Traditions to halter administrative violators and social corrupters. In this regard, imprisonment in different forms has been considered as one of correctional punishments in narratives texts of Shiite and Sunnite.
This article submits not only a comprehensive report of the considerations regarding imprisonment of governors, spurious physicians, traitors to the public treasure, hustlers, cuckolds, and so on, but also an extensive study on the quality and quantity of this kind of punishment according to the Shiite and Sunnite narrations. The deliberating of Shiite and Sunnite’s view concerning imprisonment and finally offering a new theory on the basis of Quranic narrations and juridical evidence are the other goals of this study.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Child relationships.
  • General affairs violators
  • imprisonment
  • Rules of parent
  • Social corrupter