مقایسه نظام حمایتی اسرار تجاری و نظام حق اختراع

نویسندگان

چکیده

پیش از شناسایی و برقراری امتیازات ویژه با عنوان حقوق انحصاری برای مخترعان و مبتکران، این اشخاص با سری نگهداشتن اطلاعات مربوط به ابتکارشان در جهت حمایت از آن اقدام می کردند. به مرور زمان و پس از به رسمیت شناختن نظام حق اختراع به عنوان ابزار حمایتی از حقوق دارندگان اختراع، با توجه به نوع اختراع، ویژگی های خاص آن و شرایط اعطای حقوق انحصاری به مخترعان، عده ای از دارندگان اختراع همچنان بر این باور بودند که سری نگهداشتن اختراع، هدف آنها را در حمایت از اختراع شان بیشتر تأمین می کند. بدین ترتیب نظام اسرار تجاری بر پایه توجه به رقابت منصفانه و حفظ معیارهای اخلاق تجاری و شغلی به عنوان ابزار حقوقی دیگر برای حمایت از اختراعات و ابتکارات به رسمیت شناخته شد و به دارندگان اختراع این فرصت داده شد تا بین هریک از دو نظام حمایتی دست به انتخاب بزنند.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

A COMPARISON BETWEEN PATENT AND TRADE SECRET REGIMES IN PROTECTION OF INDUSTRIAL PROPERTY RIGHTS

چکیده [English]

In the past and before granting the inventors and owners of intellectual property rights special exclusive rights and privileges under the patent laws, the protection of intellectual property rights was possible only through a legal regime which could help to keep the know how and innovation secret. This regime, in which contractual terms are often used to keep the innovation secret, is called trade secret. However, after the introduction of modern patent system under which a disclosed trade secrete could be protected, some owners of intellectual property rights kept relying on the old regime of trade secrets. They believed that trade secret regime is more efficient to protect their rights than a legal regime based on patent laws. These developments led to the recognition of trade secret regime as an independent mechanism for protection of the intellectual property rights based on fair competition and professional and commercial ethics alongside the patent regime. The inventors, therefore, have an option to opt for either of the regimes, i.e. patent or trade secret regimes.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Innovation
  • Intellectual property privileges
  • Intellectual Property Rights
  • Patent
  • Trade secret.