تحریم های هدفمند شورای امنیت و حق اشخاص هدف بر دادرسی منصفانه

نویسنده

پردیس کیش، دانشگاه تهران

چکیده

تحول رویکرد شورای امنیت به تحریم ها و تمرکز آن بر افراد، گروهها و اشخاص حقوقی به جای دولت ها که هدف سنتی تحریم های آن می باشند و آیین ثبت نام اشخاص هدف در فهرست کمیته های تحریم و حذف نام آنها از فهرست مربوطه بدون رعایت ضوابط اولیه حق افراد بر دادرسی یا رسیدگی منصفانه، انتقادهای بسیاری را متوجه شورای امنیت در جهت تأکید بر تعهد حقوقی آن در این زمینه کرد. هر چند فشارهای وارده بر شورای امنیت از سوی مجمع عمومی، کشورهای اروپایی و اتحادیه اروپا و غیره موجب اصلاحاتی در آیین های مزبور شد، اما پاسخگوی تمامی لوازم حق بر دادرسی یا رسیدگی منصفانه نیست.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

TARGETED SANCTIONS OF THE SECURITY COUNCIL AND THE RIGHT OF THE TARGET INDIVIDUALS TO A FAIR PROCESS

نویسنده [English]

  • Farideh Shaygan
چکیده [English]

The evolution of the Security Council sanctions approach and its focus on individuals, groups and legal persons instead of States as traditional targets of the sanctions, and the procedures of adding a name to the consolidate list of a sanctions committee and removing it from that list without respecting the basic standards of the right to a fair trail or process, has provoked serious critics considering the Council legal obligation in this regard. While these procedures were amended, under the pressure from the General Assembly, European Countries, European Union and the others, but are not yet enough to meet the demands of the right to a fair trail or process.

کلیدواژه‌ها [English]

  • . .
  • Procedures of Listing and Delisting the Names
  • Right to a Fair Process
  • Security Council Targeted Sanctions
  • Target Persons