مفهوم نظم عمومی در حقوق بین الملل خصوصی و جایگاه آن در داوری تجاری بین¬المللی

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسندگان

1 استادیار گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

2 استاد گروه حقوق دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

3 دکتری حقوق خصوصی از دانشکده علوم انسانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده

نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی از قدمت دیرینه و جایگاه برجسته­ای برخوردار است؛ تا آنجا که می­توان آن­را یکی از مهمترین محدودیت­های اراده در حقوق بین­الملل خصوصی و داوری تجاری بین­المللی دانست. با وجود این، حقوقدانان در مورد مفهوم این اصطلاح اتفاق نظر ندارند. برخی از آنان به منظور ارائه تعریفی جامع برای نظم عمومی تلاش زیادی کرده­اند اما برخی آن را غیر قابل تعریف می­دانند. در این مقاله پس از مرور پیشینه تاریخی نظم عمومی، مفهوم نظم عمومی در حقوق بین­الملل خصوصی، اقسام نظم عمومی و جایگاه آن در داوری تجاری بین­المللی مورد بررسی قرار گرفته است.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THE CONCEPT OF PUBLIC ORDER IN PRIVATE INTERNATIONAL LAW AND ITS PLACE IN INTERNATIONAL COMMERCIAL ARBITRATION

نویسندگان [English]

  • Morteza Shahbazinia 1
  • Mohammad Isaei Tafreshi 2
  • Hossein Elmi 3
1 Corresponding Author, Assistant Professor of Law, Tarbiat Modares University
2 Professor of Law, Tarbiat Modares University
3 Attorney at Law, Tarbiat Modares University
چکیده [English]

Public order has a long history and a great role in private law and
international commercial arbitration; as much as can be said: public order is
one of the most important limitations of party autonomy (contractual
freedom) in private law and international commercial arbitration.
However, legal experts disagree about the meaning of this term. Some of
lawyers and jurists have made great efforts to define this term. But some of
them have believed that it is indefinable.
In this paper, after reviewing the history of public order, the concept of
public order in private international law, public order's types and its position
or place in international commercial arbitration has been scrutinized.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Public Order
  • private international law
  • International Commercial Arbitration
  • Party Autonomy