نویسنده = کوشا، جعفر
تعداد مقالات: 1
1. جایگاه اعمال تروریستی در پرتو حقوق بین الملل کیفری

دوره 38، شماره 3، پاییز 1387

جعفر کوشا؛ پیمان نمامیان