نویسنده = پرویزی، سیروس
تعداد مقالات: 1
1. جاسوسی رایانه ای در حقوق ایران و وضعیت بین المللی آن

دوره 42، شماره 3، پاییز 1391، صفحه 177-195

10.22059/jlq.2012.29956

محسن رهامی؛ سیروس پرویزی