نویسنده = جوان، صدیقه
تعداد مقالات: 1
1. ارزیابی دسترسی به دادگستری در نظام دادرسی مدنی ایران

دوره 49، شماره 3، پاییز 1398، صفحه 463-482

10.22059/jlq.2019.251411.1006985

مرتضی شهبازی‌نیا؛ مجتبی همتی؛ صدیقه جوان