کلیدواژه‌ها = خوانده
نقش دادگاه در کشف سبب دعوا در فقه، حقوق ایران و فرانسه

دوره 50، شماره 1، فروردین 1399، صفحه 117-132

10.22059/jlq.2020.282464.1007225

مسعود فرزاد؛ محمد ابوعطا؛ حسین سادات حسینی


شرایط قرار تأمین هزینه‌ها در داوری تجاری بین‌المللی

دوره 49، شماره 2، تیر 1398، صفحه 177-195

10.22059/jlq.2019.262214.1007074

اعظم انصاری؛ رضا معبودی نیشابوری


آثار قرارهای تأمینی نسبت به اصحاب دعوا و شخص ثالث

دوره 41، شماره 3، مهر 1390، صفحه 239-257

مجید غمامی؛ اسماعیل عرب


آثار دادرسی فوری در حقوق ایران و انگلیس

دوره 39، شماره 3، مهر 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی


«نقد و بررسی دادرسی فوری در حقوق انگلیس»

دوره 39، شماره 1، خرداد 1388

سید فضل ا.. موسوی؛ سید مهدی موسوی