کلیدواژه‌ها = حقوق طبیعی
تعداد مقالات: 5
4. حقوق بشر اسلامی و کرامت ذاتی انسان در اسلام

دوره 37، شماره 4، زمستان 1386

آیت الله عباسعلی عمید زنجانی؛ محمدمهدی توکلی