دوره و شماره: مقالات آماده انتشار

نقش جنسیت در خسارات معنوی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 12 تیر 1401

10.22059/jlq.2022.337784.1007641

عباس میرشکاری؛ مونا عبدی