چالش‌های جدید حقوق مالکیت فکری

نویسنده

چکیده

حقوق مالکیت فکری بر حسب طبیعت پویای خود و نیز به دلیل ارتباط تنگاتنگی که با جهانی شدن و تجارت برقرار کرده است، یکی از پرتحول ترین حوزه های حقوقی و اقتصادی در عصر کنونی به شمار می آید. اهمیت این موضوع از آنجا آشکار می گردد که امروزه یکی از عمده ترین حوزه های مناقشه انگیز میان کشورهای در حال توسعه و توسعه‌یافته، مقوله حمایت یا عدم حمایت از محصولات فکری و گستره آن می باشد. از یکسو، کشورهای توسعه یافته با تأکید بر لزوم حمایت از این حقوق، تقویت حمایت را موجب افزایش توسعه و تسهیل انتقال فن آوری به کشورهای در حال توسعه می دانند و از سوی دیگر کشورهای جهان سوم با این استدلال که مالکیت فکری باید وسیله ای برای تحقق توسعه باشد نه هدف، خواستار تعدیل گستره حقوق مزبور و انحصارات ناشی از آن شده اند. علاوه بر مقوله توسعه، پیدایش و گسترش اینترنت نیز باعث بروز تحولات نوینی در حوزه حقوق مالکیت فکری شده و مباحث و چالش های حقوقی جدیدی را پیش روی آورده است. این مقاله بر آنست تا مهم‌ترین تحولات اخیر در حوزه مالکیت فکری ر ا به اختصار بررسی نماید.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

NEW CHALLENGES OF INTELLECTUAL PROPERTY RIGHTS

چکیده [English]

Because of its very dynamic nature and its close ties with global commerce, intellectual property law is one of the liveliest areas of law. The significant of this branch of law is manifested in the debate which is going on between developed and developing countries in terms of the scope of the protection of intellectual property rights. On the one hand, the developed country argue the stronger protection of intellectual property rights increases and facilitates the transfer of technology to the developing countries but, on the other hand, developing countries consider intellectual property rights as a means for development not an end by itself and as such are in favor some moderation in the scope and length of intellectual property rights. Moreover, in addition to the concept of development, the emergence and expansion of internet has also caused new developments in the field of intellectual property rights. These developments have posed new challenges which shall be discussed in this paper.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Globalization
  • Intellectual Property Rights
  • Internet
  • Substantive Patent Law
  • The Right to Development
  • Traditional Knowledge
  • Trips
  • Web Casting