روش‌های تملک و تامین حقوق مالکانه واقع در طرح‌های عمومی شهرداری

نویسنده

دانشگاه آزاد

چکیده

گسترش شهرنشینی امروزه، یک واقعیت مسلم است. این حقیقت، دارای این نتیجة منطقی است که شهرها به سرعت گسترش می‌یابند و شهرداری‌ها نیز باید همگام با این توسعه حرکت کرده و طرح‌های لازم عمرانی را به اجراء در آورند. اجرای طرح‌های عمومی در بسیاری از موارد با حقوق مالکانه اشخاص برخورد دارد. قوانین درصدد بر آمده‌اند تا تعارض حقوق عمومی و حقوق مالکانه را به بهترین شکل حل و فصل نمایند. این کوشش، به ایجاد نظمی انجامیده که شایسته است ابعاد آن مورد بررسی و واکاوی قرار گیرد. بررسی این نظم، گاه از دیدگاه نظری و ساختاری است و گاه نیز این بررسی، چهره‌ای کاملاً کاربردی و اجرایی دارد. از دیدگاه نظری، به مفاهیم، مبانی و منابع این نظم توجه می‌شود و با تحلیل و تبیین این عناصر، سعی می‌گردد تا شناختی کلی و کلان از این نظم بدست آید و چارچوب‌ها و استخوان بندی این نظم آشکار گردد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

METHODS OF TAKING RIGHT’S AND SECURING RIGHT’S LOCATED IN MUNICIPALITY PUBLIC PLAN’S

نویسنده [English]

  • Seyed Mohsen Beheshtian
چکیده [English]

Expansion of urban life nowadays, is a definite reality. Hence,this is vital that the citis going toward extansion. This reality put the burden on sholder of municipalities to move along with necessary projects at the same time. In many cases performance of public plans conflict with personal right of ownership. Regulations have come to play a role to solve the difference between public right and the personal right of ownership, approperiately. This effort, at the result, has brought a perfect arrengment that is suitable to be study from all of its dimensions. Study of this order, sometimes, is from theoretical point of view and in some cases the stody is from practical point of view. From theoritical point of view the attention is on sources and fundation of this arrangement; moreover, with analysis of this elements, the effort is to make a general recognision and clarify its framework.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Dispute solusion.
  • Municipality
  • plan
  • remedy
  • right of ownership