بررسی مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان

نویسنده

دانشگاه تهران

چکیده

در این مقاله هدف بررسی دو دیدگاه عمده در خصوص مبانی نظری حقوق ورشکستگی در سیستم حقوقی آمریکا و انگلستان است. یکی دیدگاه اقتصادی که حامی طلبکاران است و دیگری دیدگاه سنتی یا عدالت اجتماعی که منافع گروه های مختلف را مورد حمایت قرار می دهد. بنظر می آید گزارش های مقامات رسمی در امریکا ارجحیت دیدگاه عدالت اجتماعی را نشان می دهد در حالی که گزارش های مقامات رسمی انگلیسی بیانگر ارجحیت دیدگاه اقتصادی است. در این مقاله، سعی بر آن است تا استدلال های مربوط به اهمیت حمایت از حقوق طلبکاران و حمایت از سرمایه مورد توجه قرار گیرد چون این دیدگاه موجب حمایت از سرمایه گذاری بیشتر و در راستای حفظ منافع عمومی، تامین هدف بازسازی مجدد و نجات شرکت ورشکسته می باشد.

کلیدواژه‌ها


عنوان مقاله [English]

THEORETICAL EXAMINATION OF INSOLVENCY LAW UNDER ANGLO-AMERICAN LEGAL SYSTEM

نویسنده [English]

  • Reza Tajarlou
چکیده [English]

In this paper the debates about the philosophy of corporate insolvency law by American and English commentators is examined. It is argued that the economic approach, which supports the only creditors’ right, and traditional approach, which supports different interests, are two main ideas that have been discussed by American and English scholars. It seems the officinal reports in U.S more or less represent the dominance of traditional approach and the reports in England nearly represent the economic approach. In conclusion, it is argued that the supporting of creditors’ right and the supporting of the concept of capital could benefits public interests as well. And this approach could be in line with the rehabilitation and rescue process if it maximises the company’s assets.

کلیدواژه‌ها [English]

  • Creditors’ Right
  • Public interests.
  • The economic approach
  • The philosophy of corporate insolvency
  • The traditional approach